Историческая Литва, где она?

Модераторы: goward, Vadim Deruzhinsky, Andrey Ladyzhenko

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение goward » Ср ноя 25, 2015 2:08 am

Кот вы так не нервничайте, кое чему на что ссылается Нарбут можно доверять. Только этим должны заниматься специалисты...
goward
Модератор
 
Сообщения: 3336
Зарегистрирован: Вс июл 08, 2007 2:27 pm
Откуда: Менск

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение Кот » Ср ноя 25, 2015 2:58 am

кое чему на что ссылается Нарбут


Ссылаемое "Нарбутом" понятно и без Нарбута (ну кроме Сержа, конечно. Тот пока кого-нить умнее себя не найдет - ему ваще нифига не понятно :lol: )
Аватара пользователя
Кот
 
Сообщения: 12413
Зарегистрирован: Чт окт 13, 2011 7:28 pm
Откуда: Москва

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение Paladin » Ср дек 09, 2015 2:27 am

Mniej więcej w tym samym czasie uchodźcy z Inflant osiedlili się w Wilnie. Najnowsze badania archeologiczne ujawniły, że na terenie obecnego placu archikatedralnego w Wilnie w pierwszej ćwierci XIV wieku powstała dzielnica rzemieślnicza. Zamieszkujący ją ludzie zajmowali się m.in. kowalstwem; znaleziono tu również najwcześniejsze przykłady architektury murowanej, której najbliższe odpowiedniki są znane z Inflant. Wiele wskazuje na to, że ludzie, którzy przybyli do Wilna, pochodzili właśnie stamtąd, przede wszystkim z Rygi.
Mówią Wieki_11_2015 str.68
Аватара пользователя
Paladin
 
Сообщения: 783
Зарегистрирован: Вс июн 22, 2014 4:33 pm
Откуда: Брест

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение Серж Езапат » Сб дек 19, 2015 12:47 am

Пора бы уже всем уяснить, что у жмудинов вообще шляхты своей не было по большому счёту. И историки писали, и по документам видно.
Как они воевали, и за кого, тоже много написано.
То Гедимина угрожали убить и детей его, когда немцы им одежды дали.
То при Витене воевали против Литвинов.
Миндовг отдал Жмудь, как "второстепенную землю Отечества"
Витовт несколько раз отдал Жмудь и ещё для немцев замки там построил, чтобы тем комфортней было управлять жмудинами.
Радзивил в 16 веке заставлял жмудинов воевать, а те отказывались под разными предлогами.

В 15 веке Король Александр пишет, чтобы жмудинов не упрекали,что они силой к государству присоединены.
В 16 веке жмудины просят Жигимонта, чтобы не говорили, что через зброю к послушанию приведены.


Польские историки Балинский и Липинский: 1318 г. Гедимин, обезопасив себя от нападения с Волыни, осуществляет поход на Жмудь против немецкого Ордена. За крестоносцев воюют рыцари с Чехии и Германии, а также жмудины - 4 тысячи. Гедимин победил и присоединил на время к своим владениям часть Жмуди.

Изображение
Аватара пользователя
Серж Езапат
 
Сообщения: 4523
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 5:30 pm
Откуда: Москва

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение Paladin » Сб фев 13, 2016 8:54 pm

Серж Езапат писал(а):
Пора бы уже всем уяснить, что у жмудинов вообще шляхты своей не было по большому счёту. И историки писали, и по документам видно.
Как они воевали, и за кого, тоже много написано.
То Гедимина угрожали убить и детей его, когда немцы им одежды дали.
То при Витене воевали против Литвинов.
Миндовг отдал Жмудь, как "второстепенную землю Отечества"
Витовт несколько раз отдал Жмудь и ещё для немцев замки там построил, чтобы тем комфортней было управлять жмудинами.
Радзивил в 16 веке заставлял жмудинов воевать, а те отказывались под разными предлогами.

В 15 веке Король Александр пишет, чтобы жмудинов не упрекали,что они силой к государству присоединены.
В 16 веке жмудины просят Жигимонта, чтобы не говорили, что через зброю к послушанию приведены.


Польские историки Балинский и Липинский: 1318 г. Гедимин, обезопасив себя от нападения с Волыни, осуществляет поход на Жмудь против немецкого Ордена. За крестоносцев воюют рыцари с Чехии и Германии, а также жмудины - 4 тысячи. Гедимин победил и присоединил на время к своим владениям часть Жмуди.

ИзображениеAle na­pa­dy te ogra­ni­cza­ły się pod­jaz­do­wą tyl­ko woj­ną, w któ­rej nisz­czo­no i ra­bo­wa­no wło­ści żmudz­kie, ob­le­ga­no zam­ki róż­ne po Li­twie, ko­rzy­ści na­prze­mian i kie­ski od­no­sząc; po­nie­waż za­kon waż­niej­sze­mi spo­ra­mi byt za­ję­ty z Pol­ską. I ze stro­ny li­tew­skiej ta­kie nie waż­niej­sze­go roz­po­czy­nać nie moż­na było, bo knie­zio­wie ru­scy z Wo­ły­nia zro­biw­szy umo­wę z za­ko­nem na­je­cha­li r. 1316) pań­stwo Ge­de­mi­na, za­bra­li Brześć i aż pod Grod­no się, po­su­nę­li. Go­to­wość do obro­ny W. Ksią­żę­cia i męz­two Da­wi­da rząd­cy Gro­dzień­skie­go, zni­we­czy­ło za­mia­ry Ru­si­nów, Tym­cza­sem zimą i la­tem po­wta­rza­ły się na­pa­dy Krzy­ża­ków i przy­by­wa­ją­cych do nich ry­ce­rzy z Czech i Nie­miec, na Li­twę. Znacz­na część Żmu­dzi za­gar­nię­tą zo­sta­ła, co na­ko­niec zmu­si­ło Ge­de­mi­na ubez­pie­czo­ne­go od stro­ny Wo­ły­nia do za­czep­ne­go dzia­ła­nia, Ze­braw­szy więc po­tęż­ne woj­sko z ca­łe­go kra­ju i od Ta­ta­rów, wy­ru­szył na Żmudź r. 1318, i nad rze­ką Żej­mi­lą pod wsią Żej­me­la­mi bli­sko gra­ni­cy Kur­landz­kiej spo­tkał się z głów­ną siłą Krzy­ża­ków. Do­wód­ca jej Hen­ryk Plotz­ke Mar­sza­łek za­ko­nu, miał w swo­ich sze­re­gach czte­ry ty­sią­ce Zmu­dzi­nów, któ­rzy gdy wal­ka dłu­go i s upo­rem z obu stron trwa­ła, prze­szedł­szy do Li­twy, na­kło­ni­li zwy­cięz­two na stro­nę Ge­de­mi­na. Wiel­ką klę­skę po­nie­śli wów­czas Krzy­ża­cy, znacz­na ich część roz­bi­ta po­to­nę­ła w rze­kach, inni któ­rzy nic po­le­gli na pła­ca, psa­mi tro­pie­ni po la­sach od ludu wiej­skie­go po­mor­do­wa­ni zo­sta­li, ssa­ła za­le­d­wo garst­ka uszła po­go­ni. Za­kon otrą­cił wten­czas opa­nown­ną prze­zeń cześć Żmu­dzi*

http://cyfroteka.pl/ebooki/Starozytna_P ... 25685i020#
STA­RO­ŻYT­NA POL­SKA POD WZGLĘ­DEM HI­STO­RYCZ­NYM, JE­OGRA­FICZ­NYM I STA­TY­STYCZ­NYM

opi­sa­na przez
Mi­cha­ła Ba­liń­skie­go i
Ty­mo­te­usza Li­piń­skie­go
Tom III
Аватара пользователя
Paladin
 
Сообщения: 783
Зарегистрирован: Вс июн 22, 2014 4:33 pm
Откуда: Брест

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение Paladin » Вс фев 14, 2016 2:49 am

https://polona.pl/item/3565962/4/
I-tov
Podol' : zapiski proězžago
Аватара пользователя
Paladin
 
Сообщения: 783
Зарегистрирован: Вс июн 22, 2014 4:33 pm
Откуда: Брест

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение Серж Езапат » Вс мар 27, 2016 9:59 pm

Historical Atlas by William R. Shepherd, 1923
Жмудь - Литва. Взгляд из 20 века на ситуацию в прошлом. Речь о новолитовцах.

Изображение

Подобная территория жмудинов в прошлом отмечена и на других современных картах. Там они - эстии, или аестии. Это позже они дойдут по Неману южнее Ковна.

Даже после Грюнвальда Жмудь - спорная земля.
Немецкая карта:

Изображение

Жмудь - польская с 1411 по 1422 г - на карте. В условных обозначениях - эта территория принадлежит Ордену "вплоть до 1466 г."
Последний раз редактировалось Серж Езапат Вс мар 27, 2016 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Серж Езапат
 
Сообщения: 4523
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 5:30 pm
Откуда: Москва

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение Серж Езапат » Вс мар 27, 2016 11:27 pm

Жмудь - польская с 1411 по 1422 г - на карте. В условных обозначениях - эта территория принадлежит Ордену "вплоть до 1466 г."


С другой карты:
Изображение

1466 г. Немецкий Орден отдаёт Литве Жмудь. (Коричневый цвет со штриховкой) Которой владел с 1422 г. С 1411 по 1422 г. - Жмудь принадлежала Литве.

Изображение

Условные обозначения к карте:
3 снизу: Области, возвращённые Литве Орденом в 1466 г.
Аватара пользователя
Серж Езапат
 
Сообщения: 4523
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 5:30 pm
Откуда: Москва

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение Серж Езапат » Вс мар 27, 2016 11:31 pm

Условные обозначения к карте:
3 снизу: Области, возвращённые Литве Орденом в 1466 г.


Кстати, в это время происходит конфликт Литвы с Жмудью, при ВКЛ Казимире. 8)
Жмудины не хотели в Литву? :mrgreen:
Аватара пользователя
Серж Езапат
 
Сообщения: 4523
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 5:30 pm
Откуда: Москва

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение Серж Езапат » Пт апр 01, 2016 8:00 pm

Jury Licvin:

ЛІТВА, аб якой мы гаворым.

Изображение

Значыцца, калі коратка , дык на гэтай мапе мы маем наступнае.

1. Цёмна бежавым пазначаны палітычныя межы Літвы, на якія наша нацыя і дзяржава мела ўсе юрыдычныя правы.

Участкі мяжы з Расіяй, Украінай, Польшчай і Латвіяй - гэта межы гістарычнага Літоўскага Княства, што складалася з васьмі ваяводстваў і дзе гербам была 'Пагоня',
Яны склаліся яшчэ ў 1569 р., адпавядаюць межам Літвы да І Падзела 1772 р. і адпавядаюць межам Літоўскіх губерній у складзе Расійскай Імперыі, якія праіснавалі да 1920-х. (Тры паветы Інфлянтаў не з'яўляліся Літвою, хаця уваходзілі ў Віцебскую губернію)

Мяжа Літвы з Польшчаю у РІ была трошкі іншай, але на мапе паказана мяжа Літвы і Кароны у Рэчы Паспалітай.

Участак мяжы з Жамойцю (Летувою) - гэта мяжа якая склалася натуральным чынам у 1920 р. як мяжа паміж ліцвінамі і жамойтамі, паміж Рэспублікай Сярэдняя Літва і Летувіскай Рэспублікай і была зацвержана у дамове паміж Летувіскай Рэспублікай і Польшчай 1938 р.

Так сама пазначана зялёным колерам гістарычная мяжа паміж Літвою і Жамойцю у ВКЛ.

Такім чынам бежевым колерам азначаны тэрыторыі палітычнай Літву, якія абсалютна законна маглі б быць межамі нашай краіны, але не сталі ў сілу розных палітычных выпадковасцяў і гулняў ХХ ст.

2. Святлейшым колерам пазначаны тэрыторыі Падляшскага Ваяводства і Смаленскага ваяводства ВКЛ, якія былі часткай гістарычнай Літоўскай дзяржавы і Беларускай дзяржавы ХХ ст. на пэўных этапах і з'яўляюцца этнічнай літоўскай тэрыторыяй.
Але гэтыя землі былі страчаны паводле адпаведных пагадзенняў у мінулым, і не з'яўляюцца Літвою ў поўнай меры з палітычнага і юрыдычнага пункту гледжанняня.

3. Сучасная тэрыторыя Рэспублікі Беларусь, якая цаклам карэлюе з тэрыторыяй гістарычнай Літвы.

https://www.facebook.com/groups/1560143570916561/
Аватара пользователя
Серж Езапат
 
Сообщения: 4523
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 5:30 pm
Откуда: Москва

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение Серж Езапат » Вс авг 28, 2016 4:53 pm

Турчинович цитирует Шлёцера - "Кривичи - Литва или латыши?" Язык Кривичей....

Изображение

Об этом и И.Д. Беляев. (19 век Профессор-историк МГУ, специалист по архивным делам) "Полоцк был построен на границе Летголы с Литвою".


А Татищев называет Полоцких и Витебских князей конца12 - начала13века - Литовскими.

(3/2) Дзе знаходзілася "летапісная Літва"?
Что об этом говорят ЛЕТОПИСИ:

"Летописец Литвы и хроника русска....." И. Данилович.
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/ ... e=57C3B212
(Эту книжку все прячут....)

Изображение

Литовские князья: Войний Полоцкий - брат Гедимина, Василий, Фёдор Святславич - "послы из Литвы". Заключили мир с Новгородом и немцами.

Изображение

Поход Мстислава (Киевского) с Низовцами на Литву. (12 век) Нижин - в Черниговской губернии. Граница литвинов с русинами (украинцами) там - по Десне, примерно - по Чернигову. Там и топонимы, так называемые "балтские".
http://unechaonline.com/upload/wysiwyg/ ... 1a1bf5.jpg

Изображение

(Летописец Литвы....) 1131 г.
Аватара пользователя
Серж Езапат
 
Сообщения: 4523
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 5:30 pm
Откуда: Москва

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение Серж Езапат » Ср дек 21, 2016 6:24 pm

Польские историки Балинский и Липинский - о Литве и её границах:

"ВКЛ - третья провинция Речи Посполитой. .. Давние краёвые летописцы, от Сарницкого, Гваньини и Стрыйковского, аж до позднейших, в век Станислава Августа, писали о земле Литовской .... о её глухих лесах, о её неизмеримых болотах. Литва -..красивый и плодородный край. Более ста миль от Мариенхауза в Ливонии (Инфлянтах) до границ Волыни с севера на юг, раскинулась её земля. Сто миль отделяет восточную границу от западной, от Мстиславля за Двиной до Выштинца у границ Прусских .... Множество рек, озёр и притоков...."

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=58E9749F
Изображение
Аватара пользователя
Серж Езапат
 
Сообщения: 4523
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 5:30 pm
Откуда: Москва

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение skorynapiterski » Чт дек 22, 2016 6:36 pm

Серж, как хорошо что у питекантропов не было письмености. :lol: Вы живете представлениями далекого прошлого. И аргументы у вас из его.
skorynapiterski
 
Сообщения: 3788
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 10:48 am
Откуда: Minsk

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение Серж Езапат » Чт дек 22, 2016 9:00 pm

skorynapiterski писал(а):Серж, как хорошо что у питекантропов не было письмености. :lol: Вы живете представлениями далекого прошлого. И аргументы у вас из его.

Не знаю даже, что сказать.
Вы считаете, что в этой теме надо говорить о настоящем и будущем?
Что бы мы без Вас делали? Ума не приложу.
Аватара пользователя
Серж Езапат
 
Сообщения: 4523
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 5:30 pm
Откуда: Москва

Re: Историческая Литва, где она?

Сообщение skorynapiterski » Чт дек 22, 2016 9:12 pm

Серж Езапат писал(а):
skorynapiterski писал(а):Серж, как хорошо что у питекантропов не было письмености. :lol: Вы живете представлениями далекого прошлого. И аргументы у вас из его.

Не знаю даже, что сказать.
Вы считаете, что в этой теме надо говорить о настоящем и будущем?
Что бы мы без Вас делали? Ума не приложу.

Серж, дружище.Я сказал свое отдельное мнение. Не думаю что его надо куда-то прикладывать и что-то делать. Особенно торопиться. Считайте это мелкой критикой и гните свое.
skorynapiterski
 
Сообщения: 3788
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 10:48 am
Откуда: Minsk

Пред.След.

Вернуться в История

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7